Pokud není milováno zvíře, část vlastní duše zůstává uspána.

 

Čím víc poznávám lidi, tím víc mám rád zvířata. (Munthe)

 

Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.. (z knihy Exupéryho: Malý princ)

 

Zemi obývají inteligentní tvorové zvaní lidé. Téměř všichni jsou ve vlastnictví pejsků a kočiček.

 

Zvířata mám ze všech lidí nejraději...

 

Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle toho, jakým způsobem zachází se zvířaty. (Mahátma Gándhí)

KRUTOST KE ZVÍŘATŮM, BA JIŽ JEN LHOSTEJNOST K JEJICH UTRPENÍ, JE JEDNÍM Z NEJTĚŽŠÍCH HŘÍCHŮ LIDSKÉHO RODU A ZÁKLADEM LIDSKÉ ZKAŽENOSTI.

 

PŮSOBÍ-LI ČLOVĚK TOLIK BOLESTI, JAKÉ MÁ PAK PRÁVO SI STĚŽOVAT, JESTLIŽE TAKÉ ON SÁM TRPÍ? (Rolland)

ŽE JE NÁM POHLED NA ZVÍŘE TOLIK MILÝ, MÁ SVŮJ DŮVOD HLAVNĚ V TOM, ŽE NÁS TĚŠÍ VIDĚT PŘED SEBOU SVOU VLASTNÍ BYTOST TAK VELMI ZJEDNODUŠENOU.

NA SVĚTĚ JE JEN JEDEN TVOR SCHOPNÝ LHÁT: ČLOVĚK.

VŠECHNO OSTATNÍ STVOŘENÍ JE PRAVDIVÉ A UPŘÍMNÉ, NEBOŤ SE NEZAKRYTĚ PODÁVÁ JAKÝM JE, A PROJEVUJE SE TAK, JAK CÍTÍ.

(Schopenhauer)

UCHOPIT TO, CO VNÍMÁME JAKO DĚJ, JAKO TO, CO POMÍJÍ A NAPLNIT JEJ... TO OPRAVDU MŮŽE PROBLÉMEM BÝT.

ZDE ALE PRÁVĚ MŮŽE POMOCI POZOROVÁNÍ ŽIVÝCH TVORŮ, ZVÍŘAT.

TA TOTIŽ NEHLEDÍ DO NEZNÁMÉ BUDOUCNOSTI, ALE ŽIJÍ PŘÍTOMNOSTÍ.

A POKUD SE ČLOVĚK NAUČÍ OD ZVÍŘAT VNÍMAT A PROŽÍVAT "TO DNES" ČI PRÁVĚ TEĎ JAKO DŮLEŽITÉ, MŮŽE SE TĚŠIT, ŽE TO "POTOM" MÁ NĚJAKÝ SMYSL A MŮŽE DOUFAT. (z knihy Josefa Dubna: "Zvíře polidšťuje")